Zapisz się do newslettera

Logowanie

Przejdź do systemu LeoB2B

Rola API

Rolą Autoryzowanego Partnera InsERT jest opieka nad regionalną siecią Partnerów. API jest odpowiedzialny za nawiązywanie kontaktów i wsparcie firm zainteresowanych współpracą w zakresie dystrybucji programów Insertu.


Jak zostać Partnerem

Firmy zainteresowane nawiązaniem współpracy z naszą firmą w zakresie dystrybucji oprogramowania InsERT zobowiązane są do dostarczenia kompletu dokumentów świadczących o prowadzeniu działalności gospodarczej:

  • zaświadczenie o wpisie do Ewidencji Działalności Gospodarczej lub KRS,
  • NIP,
  • REGON.

Ww. dokumenty można złożyć osobiście lub e-mailem na adres marzena.zok@leo.pl


W celu zarejestrowania się jako Partner prosimy o kontakt:

Osoba odpowiedzialna za opiekę nad siecią dystrybucji oprogramowania InsERT
Marzena Zok
T 327 701 339
M 506 123 616
marzena.zok@leo.pl