Zapisz się do newslettera

Synchronizator Shoper

Synchronizator sklepu internetowego Shoper z InsERT Subiekt GT

Cena: 1 499,00 PLN netto

1 843,77 PLN brutto


Aktualna wersja: 2017.5.19.2

Program Synchronizator Shoper to aplikacja przeznaczona do wymiany informacji pomiędzy Subiektem GT a sklepem internetowym Shoper. Umożliwia dwukierunkową wymianę danych pomiędzy oboma programami. Z Subiekta do Shopera wysyłane są dane towarów, ceny, stany magazynowe oraz zdjęcia. Z Shopera do Subiekta przysyłane są zamówienia i dane kontrahentów. Program pozwala na jednoczesną automatyczną pracę z wieloma sklepami internetowymi Shoper.

Synchronizator Shoper to uniwersalne rozwiązanie, pozwalające zsynchronizować każdy sklep Shoper z każdym Subiektem GT w ciągu kilku minut bez konieczności posiadania wiedzy informatycznej. Synchronizator Shoper:

 • posiada łatwy i czytelny interfejs,
 • działa automatycznie,
 • obsługuje warianty towarów w Shoperze,
 • pozwala przenosić towary z Subiekta do Shopera, ale również z Shopera do Subiekta,
 • pozwala na samodzielne definiowanie szerokiego zakresu integracji.

Sklep Shoper to jeden z najpopularniejszych w Polsce sklepów internetowych. Już ponad 10 000 firm rozpoczęło przygodę z e-commerce dzięki platformie Shoper.

Uniwersalne i elastyczne oprogramowanie sklepu sprawdza się w każdej branży.


 W pakiecie taniej:

 

 W pakiecie TANIEJ  Program można zakupić wraz ze sklepem internetowym Shoper lub/i dodatkiem InsERT Sfera dla Subiekta GT.

 

Synchronizator Shoper - Okno główne Synchronizator Shoper - Połączenie Synchronizator Shoper - Towary Synchronizator Shoper - Wariantowanie Synchronizator Shoper - Ceny Synchronizator Shoper - Stany Synchronizator Shoper - Zamówienia Synchronizator Shoper - Zdjęcia
 • Sklep internetowy Shoper w wersji 5.7.2 lub wyższej (zalecana Licencja Samodzielna)
 • Subiekt GT (1.37 lub nowszy)
 • Aktywnna licencja Sfery dla Subiekta GT (Sfera potrzebna jest do modułu zamówień oraz innych opcji wymagających zapisania danych w bazie danych Subiekta),
 • Microsoft .NET Framework:
  • dla Windows Vista od wersji SP2 (32 lub 64 – bit) lub wyższych (Windows 7, Windows Server 2008 SP2) – dodatek Microsoft.NET Framework 4.5 lub wyższy. Dodatek nie jest obsługiwany w systemie Windows Server 2008 R2 dla komputerów z procesorami Itanium,
  • dla Windows 8, 8.1, Server 2012 oraz Server 2012 R2 – dodatek Microsoft.NET Framework 4.5 jest wbudowany standardowo – nie ma potrzeby instalowania go,
  • dla starszych systemów (Win XP, Vista przed SP2) dodatek Microsoft .NET Framework 4.0,
  • dla Windows Vista od wersji SP2 (32 lub 64 - bit) lub wyższych (Windows 7, Windows Server 2008 SP2) – dodatek Microsoft .NET Framework 4.5 lub wyższy. Dodatek nie jest obsługiwany w systemie Windows Server 2008 R2 dla komputerów z procesorami Itanium.
 • Microsoft SQL Serwer 2008 lub nowszy.
 • Abonament na ulepszenia: 299 zł netto

Opłacenie abonamentu na ulepszenia przedłuża o 12 miesięcy czas trwania licencji na aktualizację oprogramowania. Upoważnia do pobierania aktualizacji, które ukazały się w czasie ważności abonamentu. Po upływie wyznaczonego czasu będzie możliwe pobranie wersji oprogramowania, która była aktualna w ostatnim dniu obowiązywania licencji.

 • 2017.5.19.2 - poprawiono wykrywanie błędnej jednostki miary podczas dodawania pozycji na zamówieniach; poprawiono aktualizację kontrahenta
 • 2017.5.17.1 - UWAGA! KRYTYCZNA POPRAWKA. Usuwa błąd, który pojawił się w wersjach: 2017.4.6.1; 2017.4.25.1; 2017.4.26.1.
  Usunięcie błędu aktualizacji statusów w Shoperze, który powodował brak możliwości zapisu dokumentów w Subiekcie.
  ----
  poprawiono mechanizm pobierania kategorii z Shopera; dodano odcinanie zbyt długich nazw kontrahenta, imienia i nazwiska kontrahenta (typu osoba) oraz nazwy adresu dostawy do wartości wymaganych przez InsERT Subiekt; dodano obsługę błędu: jeżeli jednostka miary nie istnieje w Subiekcie; dodano mechanizm usuwania tzw. białych znaków z kodu produktu; wprowadzono zmiany w połączeniu z bazą danych sklepu Shoper; dodano obsługę sytuacji, w której nazwa produktu miała wartość NULL; poprawa synchronizacji stanów i cen; poprawiono synchronizację towarów
 • 2017.4.26.1 - Poprawiono mechanizm wymiany danych podczas pracy aplikacji poprzez połączenie z bazą sklepu
 • 2017.4.25.1 - WAŻNE! Dla wersji Shopera 5.8.8 lub nowszej poprawa błędu przy synchronizacji pola "Opakowanie".
  Poprawa ponownej aktywacji towarów. Poprawa obsługi towarów obcojęzycznych.
 • 2017.4.6.1 - wprowadzono rozdzielenie akcji "wystawienie dokumentu z zamówienia" na dwie osobne: wystawienie dokumentu handlowego, wystawienie dokumentu magazynowego; poprawiono wykrywanie aktywnych form płatności w rożnych językach i przenoszenie ich do ustawień synchronizatora; poprawiono synchronizację towarów z wariantowaniem opartym na właściwościach cech; poprawiono synchronizację stanów i cen; poprawiono synchronizację towarów; poprawiono synchronizację adresów dostawy w sytuacji gdy w Shoperze nie podano dodatkowego adresu dostawy, a w kartotece kontrahenta w Subiekcie zaznaczony jest dodatkowy adres dostawy; dodano komunikat informujący o braku atrybutów, jeżeli na sklepie nie ma atrybutów, a zaznaczono ich synchronizację; poprawiono zapytanie pobierające zdjęcia; poprawiono pracę harmonogramu; optymalizacja kodu programu
 • 2017.3.20.1 - dodano możliwość wyboru jaki typ stanu ma być synchronizowany [stan magazynowy / dostępność]; dodano możliwość synchronizacji dodatkowych pól Shopera [m.in. kod producenta; produkt polecany; kod 39 i inne]; usunięto wybór jednostek miary innych niż 'Jm podstawowa' 'Jm sprzedaży'; zmieniono możliwość wyboru usługi dostawy wyłącznie spośród aktywnych usług w Subiekcie; poprawiono synchronizację towarów, cen i stanów w sytuacji, gdy nie wybrano jednostki miary innej przy sprzedaży; dodano znacznik aktywnego wsparcia technicznego; poprawiono procedurę związaną z obsługą zdjęć
 • 2017.2.16.2 - dodano możliwość wyboru modelu i właściwości cech w wariantowaniu; dodano znacznik określający działanie synchronizatora; dodano obsługę pola Checkbox; poprawiono aktualizację atrybutów; poprawiono synchronizację stanów i cen dla wariantów z kodami dostaw przy kodach składających się z małych liter; poprawiono synchronizację stanów magazynowych
 • 2017.1.25.2 - poprawiono wczytywanie listy wariantów ze sklepu; dodano możliwość wyboru modelu w definicji do pól produktów sychnronizacji towarów; poprawiono synchronizacje wariantów towarów po kodzie EAN; poprawiono synchronizację zdjęć; optymalizacja kodu programu
 • 2016.12.23.2 - poprawiono synchronizację statusów zamówień; dodano obsługę tzw. „białych znaków” pojawiających się w nazwie grupy i symbolu kontrahenta; przeprowadzono dostosowanie do wymogów starszej wersji Subiekta
 • 2016.12.20.1 - dodano możliwość wyłączenia kontroli numeru NIP przy synchronizacji zamówień; poprawki aktualizacyjne; poprawka synchronizacji zmówień przy wyłączonej opcji wariantowania
 • 2016.11.8.1 - poprawiono pobieranie kategorii i statusów dla języków obcych; poprawiono dodawanie towarów z Shopera do Subiekta, jeżeli włączone są warianty; poprawiono synchronizację towarów, które zostały dodane do Shopera; poprawiono synchronizację zamówień; dodano komunikaty informujące o wymogu uzupełnienia pól obowiązkowych; poprawiono mechanizm sprawdzający połączenie w konfiguratorze i ustawieniach; optymalizacja kodu programu
 • 2016.9.6.1. - zmiana mechanizmu API na REST API pozwalająca na synchronizację sklepów posiadających dużo asortymentów i korzystających z licencji SaaS – nie jest już potrzebny dostęp do bazy danych w takim przypadku; zmieniono mechanizm przesyłania zdjęć do Shopera; dodano mechanizm umożliwiający pobieranie zamówień, jeśli w danych kontrahenta występują nieprawidłowe znaki, np. litery z alfabetu innego niż polski; poprawiono mechanizm wariantowania według kodów dostaw; dodano nową opcję wyboru 'Nie aktualizuj cen wszystkich produktów będących w promocji'; poprawiono mechanizm synchronizujący stany magazynowe i ceny; naprawiono błąd powodujący nieprzenoszenie się rabatów w zamówieniach; poprawiono problem podczas dodawania towarów przy włączonej synchronizacji zdjęć, jeśli towar lub usługa nie posiada zdjęcia; naprawiono błąd informujący, że element o tym samym kluczu został już dodany, pojawiający się w czasie synchronizacji stanów; naprawiono błąd powodujący brak dodawania się nowych kontrahentów do Subiekta, gdy odznaczona zostaje opcja 'Aktualizuj kartotekę'; naprawiono błąd pojawiający się podczas dodawania zamówienia związany z nieprzenoszeniem numer telefonu dla kontrahentów jednorazowych; optymalizacja kodu programu; usprawnienie procesu synchronizacji
 • 2016.4.28.1 - dodano kreator wdrożeniowy oraz domyślne ustawienia; dodano link do instrukcji w menu; dodano obsługę harmonogramu zadań Windows z poziomu aplikacji
 • 2016.4.11.1 - dodano automatyczne zakładanie kategorii w Shoperze na podstawie założeń z Subiekta; poprawiono mechanikę sterowania przypisaniem towarów do kategorii
 • 2016.4.1.1 - dodano udostępnienie pól własnych w synchronizacji producentów; dodano sterowanie przypisywaniem towarów do kategorii; rozszerzono obsługę promocji towarów z wariantami; poprawiono mechanizm synchronizacji towarów; wprowadzono poprawki interfejsowe; naprawiono drobne błędy 
 • 2016.2.3.1 - poprawiono obsługę błędów spowodowanych nieprawidłową konfiguracją

 

Formularz zamówienia

Dane do faktury
*
*
*
*
Program do dalszej odsprzedaży
*
Dane osoby zamawiającej
*
*
*
Uwagi
Zapoznałem się z wersją demonstracyjną zamawianego programu. *

* - pole wymagane.