Program Generator kodów kreskowych to prosta aplikacja, która pozwala wygenerować kody kreskowe dla wszystkich lub wybranych towarów znajdujących się w Subiekcie. Kody generowane są w standardach EAN-8 lub EAN-13 i zapisywane w polu Kod kreskowy dla Podstawowej jednostki miary.

Program wyszukuje także towary nieposiadające kodów. Dzięki temu może być używany do cyklicznego nadawania kodów w miarę pojawiania się nowych towarów.

Kody mogą być nadawane towarom zgodnie z ustawieniami programu ze zdefiniowanego przez użytkownika zakresu. Program pozwala na użycie przyznanego przez właściwą organizację GS1 zakresu kodów lub utworzenie kodów wewnętrznych rozpoczynających się od cyfry „2”.

Intuicyjny mechanizm generuje kody kreskowe na podstawie podanego przez użytkownika znaków, posiada również funkcję autouzupełniania, dzięki której użytkownik podaje wyłącznie przedział żądanych kodów do utworzenia (np. 1 do 200).

Użycie programu Generator kodów kreskowych powoduje, że nadawanie kodów kreskowych jest czynnością szybką i niewymagającą specjalistycznej wiedzy.

Uwaga! Licencja jest przyporządkowana do NIP-u podmiotu w Subiekcie nexo PRO. Podczas składania zamówienia proszę podać NIP podmiotu, z którym będzie pracować aplikacja.


Wymagania:

  • Subiekt nexo PRO wersja 30.0.0 lub nowsza
  • System operacyjny Windows 8.1 lub wyższy
  • Microsoft .NET Framework: 4.7.2 lub wyższy
  • Microsoft SQL Serwer 2012 lub nowszy

Generator kodów kreskowych nexo

Wiele korzyści

✔️ Szybkie wsparcie techniczne LEO
✔️ Roczny dostęp do aktualizacji programu
✔️ Wygodne rozliczanie

299,00

Generator kodów kreskowych nexo

Wiele korzyści

✔️ Szybkie wsparcie techniczne LEO
✔️ Roczny dostęp do ktualizacji programu
✔️ Wygodne rozliczanie

299,00

Program Generator kodów kreskowych to prosta aplikacja, która pozwala wygenerować kody kreskowe dla wszystkich lub wybranych towarów znajdujących się w Subiekcie. Kody generowane są w standardach EAN-8 lub EAN-13 i zapisywane w polu Kod kreskowy dla Podstawowej jednostki miary.

Program wyszukuje także towary nieposiadające kodów. Dzięki temu może być używany do cyklicznego nadawania kodów w miarę pojawiania się nowych towarów.

Kody mogą być nadawane towarom zgodnie z ustawieniami programu ze zdefiniowanego przez użytkownika zakresu. Program pozwala na użycie przyznanego przez właściwą organizację GS1 zakresu kodów lub utworzenie kodów wewnętrznych rozpoczynających się od cyfry „2”.

Intuicyjny mechanizm generuje kody kreskowe na podstawie podanego przez użytkownika znaków, posiada również funkcję autouzupełniania, dzięki której użytkownik podaje wyłącznie przedział żądanych kodów do utworzenia (np. 1 do 200).

Użycie programu Generator kodów kreskowych powoduje, że nadawanie kodów kreskowych jest czynnością szybką i niewymagającą specjalistycznej wiedzy.

Uwaga! Licencja jest przyporządkowana do NIP-u podmiotu w Subiekcie nexo PRO. Podczas składania zamówienia proszę podać NIP podmiotu, z którym będzie pracować aplikacja.


Wymagania:

  • Subiekt nexo PRO wersja 30.0.0 lub nowsza
  • System operacyjny Windows 8.1 lub wyższy
  • Microsoft .NET Framework: 4.7.2 lub wyższy
  • Microsoft SQL Serwer 2012 lub nowszy