Zmieniamy model rozliczania aplikacji

Opis

Przeznaczeniem programu jest obsługa wydań magazynowych na potrzeby wykonywania usług z użyciem towarów z własnego magazynu. Użytkownikiem programu mogą być np. firmy budowlane prowadzące jednocześnie wiele budów. Aplikacja znajduje zastosowanie również w przypadku innych usług, których realizacja trwa długo i wymaga stałego dostarczania materiałów.

Firmy wykonujące trwające wiele dni usługi, do których zużywają materiały ze swojego magazynu, mają problem z właściwą jego obsługą, która w Subiekcie jest bardzo czasochłonna. Firma wykonująca np. ocieplenie budynku musi rejestrować pobierane przez wiele dni materiały potrzebne do ocieplenia, a na końcu wystawić fakturę nie na te materiały, tylko na usługę ocieplenia budynku.

Firmy w różny sposób radzą sobie z tym problemem: jedne wystawiają dokumenty WZ, a później fakturują usługę, inne tworzą magazyny dla każdej budowy i żmudnie montują komplety. Żadna z tych operacji nie jest ergonomiczna, tworzy nadmiarowe dokumenty i często powoduje zaburzenie wartości magazynu.

Program Obsługa wydań materiałowych pozwala na wygenerowanie PW na towar reprezentujący wykonaną usługę. Towar ten zastępuje towary na wszystkich RW z danego miejsca wykonania usługi. Obsługa budowy polega więc na wystawianiu dokumentów RW na towary przeznaczone do wykonania usługi (lub PW w przypadku, gdy zwracane są towary niewykorzystane). Każdemu dokumentowi RW (PW-zwrot) należy przyporządkować miejsce przeznaczenia. Po zakończeniu realizacji usługi, przy pomocy programu generowany jest dokument PW na jeden towar będący wykonaną usługą. Opcjonalnie można umieścić miejsce przeznaczenia jako kod dostawy tego towaru.

W wyniku operacji przeprowadzonej przy pomocy programu Obsługa wydań materiałowych nie jest zmieniana wartość magazynu. Wszystkie dokumenty mają prawidłowo wyliczony koszt i zysk.

Uwaga! Licencja jest przyporządkowana do NIP-u podmiotu w Subiekcie GT. Podczas składania zamówienia proszę podać NIP podmiotu, w którym będzie pracować aplikacja.


Wymagania:

 • Subiekt GT (1.49 lub nowszy) / Navireo (1.25 lub nowsze)
 • Sfera dla Subiekta GT
 • dodatek Niebieski PLUS dla Subiekta GT (obsługa kodów dostaw, obsługa pól własnych rozszerzonych oraz obsługa słowników własnych) lub dowolny PLUS dla Subiekta GT (przy korzystaniu z aplikacji z pominięciem obsługi kodów dostaw)
 • System operacyjny Windows 8 lub wyższy
 • Microsoft .NET Framework: 4.6.1. lub wyższy
 • Microsoft SQL Serwer 2012 lub nowszy

Obsługa wydań materiałowych

Wiele korzyści

✔️ Darmowy okres testowy: kliknij tutaj
✔️ Szybkie wsparcie techniczne LEO
✔️ Roczny dostęp do aktualizacji programu
✔️ Wygodne rozliczanie

199,00629,00

Wyczyść

Obsługa wydań materiałowych

Wiele korzyści

✔️ Darmowy okres testowy: kliknij tutaj
✔️ Szybkie wsparcie techniczne LEO
✔️ Roczny dostęp do ktualizacji programu
✔️ Wygodne rozliczanie

199,00629,00

Wyczyść

Opis

Przeznaczeniem programu jest obsługa wydań magazynowych na potrzeby wykonywania usług z użyciem towarów z własnego magazynu. Użytkownikiem programu mogą być np. firmy budowlane prowadzące jednocześnie wiele budów. Aplikacja znajduje zastosowanie również w przypadku innych usług, których realizacja trwa długo i wymaga stałego dostarczania materiałów.

Firmy wykonujące trwające wiele dni usługi, do których zużywają materiały ze swojego magazynu, mają problem z właściwą jego obsługą, która w Subiekcie jest bardzo czasochłonna. Firma wykonująca np. ocieplenie budynku musi rejestrować pobierane przez wiele dni materiały potrzebne do ocieplenia, a na końcu wystawić fakturę nie na te materiały, tylko na usługę ocieplenia budynku.

Firmy w różny sposób radzą sobie z tym problemem: jedne wystawiają dokumenty WZ, a później fakturują usługę, inne tworzą magazyny dla każdej budowy i żmudnie montują komplety. Żadna z tych operacji nie jest ergonomiczna, tworzy nadmiarowe dokumenty i często powoduje zaburzenie wartości magazynu.

Program Obsługa wydań materiałowych pozwala na wygenerowanie PW na towar reprezentujący wykonaną usługę. Towar ten zastępuje towary na wszystkich RW z danego miejsca wykonania usługi. Obsługa budowy polega więc na wystawianiu dokumentów RW na towary przeznaczone do wykonania usługi (lub PW w przypadku, gdy zwracane są towary niewykorzystane). Każdemu dokumentowi RW (PW-zwrot) należy przyporządkować miejsce przeznaczenia. Po zakończeniu realizacji usługi, przy pomocy programu generowany jest dokument PW na jeden towar będący wykonaną usługą. Opcjonalnie można umieścić miejsce przeznaczenia jako kod dostawy tego towaru.

W wyniku operacji przeprowadzonej przy pomocy programu Obsługa wydań materiałowych nie jest zmieniana wartość magazynu. Wszystkie dokumenty mają prawidłowo wyliczony koszt i zysk.

Uwaga! Licencja jest przyporządkowana do NIP-u podmiotu w Subiekcie GT. Podczas składania zamówienia proszę podać NIP podmiotu, w którym będzie pracować aplikacja.


Wymagania:

 • Subiekt GT (1.49 lub nowszy) / Navireo (1.25 lub nowsze)
 • Sfera dla Subiekta GT
 • dodatek Niebieski PLUS dla Subiekta GT (obsługa kodów dostaw, obsługa pól własnych rozszerzonych oraz obsługa słowników własnych) lub dowolny PLUS dla Subiekta GT (przy korzystaniu z aplikacji z pominięciem obsługi kodów dostaw)
 • System operacyjny Windows 8 lub wyższy
 • Microsoft .NET Framework: 4.6.1. lub wyższy
 • Microsoft SQL Serwer 2012 lub nowszy