Program Potwierdzenie sald do Subiekta GT na pewno zainteresuje wszystkich, których księgowość prowadzona jest poza firmą, a chcą drukować potwierdzenia z poziomu użytkownika Subiekta, który loguje się do aplikacji. Nowoczesny i przyjazny dla użytkownika interfejs aplikacji ułatwia pracę z programem i czyni ją bardziej efektywną.

Program w nowej edycji pozwala również na wysyłkę wiadomości e-mail z potwierdzeniem sald na adresy kontrahentów znajdujące się w Subiekcie.

Uwaga! 
Licencja jest przyporządkowana do NIP-u podmiotu w Subiekcie GT. Podczas składania zamówienia proszę podać NIP podmiotu, w którym będzie pracować aplikacja.


Wymagania:

  • Subiekt GT (1.74 lub nowszy) / Navireo (1.53 lub nowsze)
  • Zaktualizowany system operacyjny Windows 10 / Windows 2016 Server lub wyższy
  • Microsoft .NET Framework: 4.7.2 lub wyższy
  • Microsoft SQL Server 2014 lub nowszy

Potwierdzenie sald.

Wiele korzyści

✔️ 14 dni bezpłatnego okresu testowego
✔️ 3 miesiące wsparcia w cenie
✔️ Bezterminowy dostęp do aktualizacji
✔️ Automatycznie generowana licencja

699,00 / jednorazowo

Wyczyść

Potwierdzenie sald.

Wiele korzyści

✔️ 7 dni bezpłatnego okresu testowego
✔️ 3 miesiące wsparcia w cenie
✔️ Bezterminowy dostęp do aktualizacji
✔️ Automatycznie generowana licencja

z okresem próbnym

Wyczyść

Program Potwierdzenie sald do Subiekta GT na pewno zainteresuje wszystkich, których księgowość prowadzona jest poza firmą, a chcą drukować potwierdzenia z poziomu użytkownika Subiekta, który loguje się do aplikacji. Nowoczesny i przyjazny dla użytkownika interfejs aplikacji ułatwia pracę z programem i czyni ją bardziej efektywną.

Program w nowej edycji pozwala również na wysyłkę wiadomości e-mail z potwierdzeniem sald na adresy kontrahentów znajdujące się w Subiekcie.

Uwaga! 
Licencja jest przyporządkowana do NIP-u podmiotu w Subiekcie GT. Podczas składania zamówienia proszę podać NIP podmiotu, w którym będzie pracować aplikacja.


Wymagania:

  • Subiekt GT (1.74 lub nowszy) / Navireo (1.53 lub nowsze)
  • Zaktualizowany system operacyjny Windows 10 / Windows 2016 Server lub wyższy
  • Microsoft .NET Framework: 4.7.2 lub wyższy
  • Microsoft SQL Server 2014 lub nowszy