Program Rozsyłacz dokumentów jest przeznaczony do wysyłkowej obsługi istniejących w Subiekcie dokumentów. Program umożliwia wysyłanie dokumentów pod wskazane adresy e-mail, na serwer FTP, czy też zapisanie ich we wskazanej lokalizacji (dysk lokalny/ udział sieciowy). Program obsługuje dokumenty sprzedaży, magazynowe oraz zamówienia.
W ramach programu, w trakcie wysyłki dokumentów pod wskazane adresy e-mail, możliwe jest również wysłanie listy nieopłaconych przez danego kontrahenta faktur w formie uproszczonej windykacji. Można również dołączyć do wysyłanego dokumentu dodatkowe pliki ze wskazanej lokalizacji, np. ulotek reklamowych, specyfikacji itp.
W programie zastosowano model biznesowy, pozwalający szczegółowo określić reguły postępowania z dokumentami za pomocą zadań. Natomiast w interfejsie użytkownika dodano mechanizm pozwalający na podgląd listy dokumentów, które zostaną wysłane w ramach zdefiniowanych zadań.

Program pozwala również na definiowanie wiadomości w wielu językach z uwzględnieniem odpowiednich wzorców wydruku dokumentów, co pozwala na sprawny przepływ informacji do wszystkich swoich klientów.

Ponadto aplikacja Rozsyłacz dokumentów posiada mechanizm pozwalający zapobiegać sytuacji, w której dokument nie zostanie do końca przetworzony. W przypadku niemożności wykonania jednego z etapów operacji – program ponawia tylko te operacje, które nie zostały wykonane. Dodatkowo aplikacja umożliwia sprawdzenie dokładnego czasu wykonania poszczególnych działań, co pozwala na stałą kontrolę poprawności wykonywanych operacji.

Dzięki możliwości działania z poziomu Harmonogramu zadań Windows dokumenty zostają wysłane automatycznie o zadanej porze do kontrahentów bez konieczności dodatkowej interwencji użytkownika. Możliwe jest również wysyłanie dowolnych dokumentów w każdej chwili poza ustawionym harmonogramem.

Uwaga! Licencja jest przyporządkowana do NIP-u podmiotu w Subiekcie GT. Podczas składania zamówienia proszę podać NIP podmiotu, w którym będzie pracować aplikacja.


Wymagania:

 • Subiekt GT (1.74 lub nowszy) / Navireo (1.53 lub nowsze)
 • Sfera dla Subiekta GT
 • Zaktualizowany system operacyjny Windows 10 / Windows 2016 Server lub wyższy
 • Microsoft .NET Framework: 4.7.2 lub wyższy
 • Microsoft SQL Server 2014 lub nowszy
 • Aktywne konto poczty e-mail

Rozsyłacz dokumentów

Wiele korzyści

✔️ 14 dni bezpłatnego okresu testowego
✔️ Szybkie wsparcie techniczne LEO
✔️ Automatyczne aktualizacje programu
✔️ Wygodne rozliczanie

Od: 59,00 / miesiąc z okresem próbnym

Wyczyść

Rozsyłacz dokumentów

Wiele korzyści

✔️ 14 dni bezpłatnego okresu testowego
✔️ Szybkie wsparcie techniczne LEO
✔️ Automatyczne aktualizacje programu
✔️ Wygodne rozliczanie

Od: 59,00 / miesiąc z okresem próbnym

Wyczyść

Program Rozsyłacz dokumentów jest przeznaczony do wysyłkowej obsługi istniejących w Subiekcie dokumentów. Program umożliwia wysyłanie dokumentów pod wskazane adresy e-mail, na serwer FTP, czy też zapisanie ich we wskazanej lokalizacji (dysk lokalny/ udział sieciowy). Program obsługuje dokumenty sprzedaży, magazynowe oraz zamówienia.
W ramach programu, w trakcie wysyłki dokumentów pod wskazane adresy e-mail, możliwe jest również wysłanie listy nieopłaconych przez danego kontrahenta faktur w formie uproszczonej windykacji. Można również dołączyć do wysyłanego dokumentu dodatkowe pliki ze wskazanej lokalizacji, np. ulotek reklamowych, specyfikacji itp.
W programie zastosowano model biznesowy, pozwalający szczegółowo określić reguły postępowania z dokumentami za pomocą zadań. Natomiast w interfejsie użytkownika dodano mechanizm pozwalający na podgląd listy dokumentów, które zostaną wysłane w ramach zdefiniowanych zadań.

Program pozwala również na definiowanie wiadomości w wielu językach z uwzględnieniem odpowiednich wzorców wydruku dokumentów, co pozwala na sprawny przepływ informacji do wszystkich swoich klientów.

Ponadto aplikacja Rozsyłacz dokumentów posiada mechanizm pozwalający zapobiegać sytuacji, w której dokument nie zostanie do końca przetworzony. W przypadku niemożności wykonania jednego z etapów operacji – program ponawia tylko te operacje, które nie zostały wykonane. Dodatkowo aplikacja umożliwia sprawdzenie dokładnego czasu wykonania poszczególnych działań, co pozwala na stałą kontrolę poprawności wykonywanych operacji.

Dzięki możliwości działania z poziomu Harmonogramu zadań Windows dokumenty zostają wysłane automatycznie o zadanej porze do kontrahentów bez konieczności dodatkowej interwencji użytkownika. Możliwe jest również wysyłanie dowolnych dokumentów w każdej chwili poza ustawionym harmonogramem.

Uwaga! Licencja jest przyporządkowana do NIP-u podmiotu w Subiekcie GT. Podczas składania zamówienia proszę podać NIP podmiotu, w którym będzie pracować aplikacja.


Wymagania:

 • Subiekt GT (1.74 lub nowszy) / Navireo (1.53 lub nowsze)
 • Sfera dla Subiekta GT
 • Zaktualizowany system operacyjny Windows 10 / Windows 2016 Server lub wyższy
 • Microsoft .NET Framework: 4.7.2 lub wyższy
 • Microsoft SQL Server 2014 lub nowszy
 • Aktywne konto poczty e-mail