Program umożliwia tworzenie zestawów rabatowych, które będą uwzględniane podczas wystawiania dokumentów w Subiekcie GT. System rozszerza możliwości Subiekta w zakresie udzielania rabatów i promocji, m.in. pozwala na przypisanie indywidualnych stałych cen towarów poszczególnym kontrahentom, a także zróżnicowanie cen i rabatów w zależności od magazynu, w którym wystawiane są dokumenty. Ceny mogą być ustalane z rabatem procentowym lub kwotowym.

Dzięki naszemu rozwiązaniu zyskują Państwo następujące możliwości:

 • tworzenie zestawów rabatowych zawierających definicję cen i rabatów dla poszczególnych towarów i grup towarowych,
 • przypisywanie zestawów rabatowych poszczególnym kontrahentom lub grupom kontrahentów,
 • określenie czasu aktywności zestawów rabatowych,
 • określenie typów dokumentów, dla których działają zestawy rabatowe,
 • przyporządkowanie zestawów rabatowych do poszczególnych magazynów,
 • określenie strategii sprzedaży, w której możemy wybrać algorytm nadawania cen i rabatów,
 • wykorzystanie istniejących rabatów dla kontrahentów określonych w Subiekcie,
 • podgląd wyliczanych cen podczas ustalania rabatów procentowych,
 • generowanie cenników dla kontrahentów,
 • ustalanie cen na podstawie cenników zapisanych w plikach XLS.

Ceną wyjściową jest cena właściwa dla poziomu cen przypisanego kontrahentowi w kartotece. Jeżeli poziom cen nie został tam wskazany, wtedy cena będzie pobrana z domyślnego poziomu cen dla danego typu dokumentu.
Jeżeli nastąpi sytuacja, w której o cenie danego towaru dla kontrahenta decyduje kilka zestawów rabatowych, wtedy zostanie zastosowany najtańszy.

Uwaga! Licencja jest przyporządkowana do NIP-u podmiotu w Subiekcie GT. Podczas składania zamówienia proszę podać NIP podmiotu, w którym będzie pracować aplikacja.


Wymagania:

System rabatowy.

Wiele korzyści

✔️ 14 dni bezpłatnego okresu testowego
✔️ 3 miesiące wsparcia w cenie
✔️ Bezterminowy dostęp do aktualizacji
✔️ Automatycznie generowana licencja

799,00 / jednorazowo

Wyczyść

System rabatowy.

Wiele korzyści

✔️ 14 dni bezpłatnego okresu testowego
✔️ 3 miesiące wsparcia w cenie
✔️ Bezterminowy dostęp do aktualizacji
✔️ Automatycznie generowana licencja

z okresem próbnym

Wyczyść

Program umożliwia tworzenie zestawów rabatowych, które będą uwzględniane podczas wystawiania dokumentów w Subiekcie GT. System rozszerza możliwości Subiekta w zakresie udzielania rabatów i promocji, m.in. pozwala na przypisanie indywidualnych stałych cen towarów poszczególnym kontrahentom, a także zróżnicowanie cen i rabatów w zależności od magazynu, w którym wystawiane są dokumenty. Ceny mogą być ustalane z rabatem procentowym lub kwotowym.

Dzięki naszemu rozwiązaniu zyskują Państwo następujące możliwości:

 • tworzenie zestawów rabatowych zawierających definicję cen i rabatów dla poszczególnych towarów i grup towarowych,
 • przypisywanie zestawów rabatowych poszczególnym kontrahentom lub grupom kontrahentów,
 • określenie czasu aktywności zestawów rabatowych,
 • określenie typów dokumentów, dla których działają zestawy rabatowe,
 • przyporządkowanie zestawów rabatowych do poszczególnych magazynów,
 • określenie strategii sprzedaży, w której możemy wybrać algorytm nadawania cen i rabatów,
 • wykorzystanie istniejących rabatów dla kontrahentów określonych w Subiekcie,
 • podgląd wyliczanych cen podczas ustalania rabatów procentowych,
 • generowanie cenników dla kontrahentów,
 • ustalanie cen na podstawie cenników zapisanych w plikach XLS.

Ceną wyjściową jest cena właściwa dla poziomu cen przypisanego kontrahentowi w kartotece. Jeżeli poziom cen nie został tam wskazany, wtedy cena będzie pobrana z domyślnego poziomu cen dla danego typu dokumentu.
Jeżeli nastąpi sytuacja, w której o cenie danego towaru dla kontrahenta decyduje kilka zestawów rabatowych, wtedy zostanie zastosowany najtańszy.

Uwaga! Licencja jest przyporządkowana do NIP-u podmiotu w Subiekcie GT. Podczas składania zamówienia proszę podać NIP podmiotu, w którym będzie pracować aplikacja.


Wymagania: