Program Wydruk etykiet umożliwia druk etykiet na drukarkach Zebra oraz drukarkach innych producentów, które obsługują języki EPL lub ZPL. Program posiada wbudowany graficzny kreator, przy pomocy którego można definiować położenie oraz parametry poszczególnych elementów etykiety.

Liczba drukowanych etykiet jest zgodna z ilością towarów na wskazanych dokumentach lub może być określona przez użytkownika. Towary, dla których mają zostać wydrukowane etykiety, można wybrać z dokumentu lub z listy towarów wg dowolnego kryterium.

Program umożliwia w prosty i szybki sposób zdefiniować szablon etykiety, umieszczając w nim elementy stałe oraz zmienne charakterystyczne dla konkretnego towaru lub odnoszące się do wybranego dokumentu.

Na szablonie etykiety można umieścić:

 • pole tekstowe – pole stałe z możliwością umieszczenia dowolnego tekstu widocznego na każdej etykiecie
 • pole towaru – pole zmienne umożliwiające umieszczenie tekstu lub danych liczbowych odnoszących się do konkretnego towaru, np. symbol, cena
 • pole dokumentu – pole zmienne z możliwością umieszczenia elementów charakterystycznych dla konkretnego dokumentu, na którym znajdują się towary, dla których drukowana jest etykieta, np. adres dostawy, termin ważności
 • kod kreskowy – pole zmienne dające możliwość umieszczenia nie tylko podstawowego kodu kreskowego towaru, lecz również innych informacji nadających się do prezentacji w formie kodu. Pole to obsługuje również pola własne towaru
 • grafikę – pole stałe umożliwiające dodanie elementu graficznego, np. logo Państwa firmy
 • kod QR – pole, które umożliwia zdefiniowanie kodu QR z polem towaru, polem dokumentu lub polem tekstowym

Każdy ze zdefiniowanych elementów można umieścić w dowolnym miejscu etykiety, obracać o 90, 180 lub 270 stopni.

Dla każdego zdefiniowanego szablonu etykiet można przyporządkować osobną drukarkę i określić dla każdej z nich parametry wydruku takie jak: szybkość wydruku, gęstość, rozdzielczość oraz język drukarki.

Program Wydruk etykiet posiada wbudowany mechanizm rozpoznawania systemu kodów kreskowych. Istnieje możliwość uruchomienia opcji automatycznego wykrywania rodzaju kodu bądź wymuszenia stosowania konkretnego systemu spośród 7 dostępnych. Dzięki bezpośredniemu wykorzystaniu języka drukarki, etykiety drukowane są w trybie umożliwiającym każdorazowe bezbłędne odczytywanie kodów kreskowych przez każdy czytnik.

Aplikacja obsługuje wiele rodzajów dokumentów handlowych i magazynowych: faktura sprzedaży, faktura zakupu, przesunięcie międzymagazynowe, przyjęcie zewnętrzne, przyjęcie wewnętrzne, przychód wewnętrzny i rozchód wewnętrzny. Program umożliwia druk etykiet dla towarów wg pozycji tych dokumentów.

Uwaga! Licencja jest przyporządkowana do NIP-u podmiotu w Subiekcie nexo PRO. Podczas składania zamówienia proszę podać NIP podmiotu, z którym będzie pracować aplikacja.


Wymagania:

 • Subiekt nexo PRO wersja 44.0.0 lub nowsza
 • Zaktualizowany system operacyjny Windows 10 / Windows 2016 Server lub wyższy
 • Microsoft .NET Framework: 4.7.2 lub wyższy
 • Microsoft SQL Server 2014 lub nowszy

Wydruk etykiet nexo

Wiele korzyści

✔️ 14 dni bezpłatnego okresu testowego
✔️ 3 miesiące wsparcia w cenie
✔️ Bezterminowy dostęp do aktualizacji
✔️ Automatycznie generowana licencja

899,00 zł z okresem próbnym

Wydruk etykiet nexo

Wiele korzyści

✔️ Darmowy okres testowy: kliknij tutaj
✔️ Szybkie wsparcie techniczne LEO
✔️ Roczny dostęp do aktualizacji programu
✔️ Wygodne rozliczanie

899,00 zł z okresem próbnym

Program Wydruk etykiet umożliwia druk etykiet na drukarkach Zebra oraz drukarkach innych producentów, które obsługują języki EPL lub ZPL. Program posiada wbudowany graficzny kreator, przy pomocy którego można definiować położenie oraz parametry poszczególnych elementów etykiety.

Liczba drukowanych etykiet jest zgodna z ilością towarów na wskazanych dokumentach lub może być określona przez użytkownika. Towary, dla których mają zostać wydrukowane etykiety, można wybrać z dokumentu lub z listy towarów wg dowolnego kryterium.

Program umożliwia w prosty i szybki sposób zdefiniować szablon etykiety, umieszczając w nim elementy stałe oraz zmienne charakterystyczne dla konkretnego towaru lub odnoszące się do wybranego dokumentu.

Na szablonie etykiety można umieścić:

 • pole tekstowe – pole stałe z możliwością umieszczenia dowolnego tekstu widocznego na każdej etykiecie
 • pole towaru – pole zmienne umożliwiające umieszczenie tekstu lub danych liczbowych odnoszących się do konkretnego towaru, np. symbol, cena
 • pole dokumentu – pole zmienne z możliwością umieszczenia elementów charakterystycznych dla konkretnego dokumentu, na którym znajdują się towary, dla których drukowana jest etykieta, np. adres dostawy, termin ważności
 • kod kreskowy – pole zmienne dające możliwość umieszczenia nie tylko podstawowego kodu kreskowego towaru, lecz również innych informacji nadających się do prezentacji w formie kodu. Pole to obsługuje również pola własne towaru
 • grafikę – pole stałe umożliwiające dodanie elementu graficznego, np. logo Państwa firmy
 • kod QR – pole, które umożliwia zdefiniowanie kodu QR z polem towaru, polem dokumentu lub polem tekstowym

Każdy ze zdefiniowanych elementów można umieścić w dowolnym miejscu etykiety, obracać o 90, 180 lub 270 stopni.

Dla każdego zdefiniowanego szablonu etykiet można przyporządkować osobną drukarkę i określić dla każdej z nich parametry wydruku takie jak: szybkość wydruku, gęstość, rozdzielczość oraz język drukarki.

Program Wydruk etykiet posiada wbudowany mechanizm rozpoznawania systemu kodów kreskowych. Istnieje możliwość uruchomienia opcji automatycznego wykrywania rodzaju kodu bądź wymuszenia stosowania konkretnego systemu spośród 7 dostępnych. Dzięki bezpośredniemu wykorzystaniu języka drukarki, etykiety drukowane są w trybie umożliwiającym każdorazowe bezbłędne odczytywanie kodów kreskowych przez każdy czytnik.

Aplikacja obsługuje wiele rodzajów dokumentów handlowych i magazynowych: faktura sprzedaży, faktura zakupu, przesunięcie międzymagazynowe, przyjęcie zewnętrzne, przyjęcie wewnętrzne, przychód wewnętrzny i rozchód wewnętrzny. Program umożliwia druk etykiet dla towarów wg pozycji tych dokumentów.

Uwaga! Licencja jest przyporządkowana do NIP-u podmiotu w Subiekcie nexo PRO. Podczas składania zamówienia proszę podać NIP podmiotu, z którym będzie pracować aplikacja.


Wymagania:

 • Subiekt nexo PRO wersja 44.0.0 lub nowsza
 • Zaktualizowany system operacyjny Windows 10 / Windows 2016 Server lub wyższy
 • Microsoft .NET Framework: 4.7.2 lub wyższy
 • Microsoft SQL Server 2014 lub nowszy