Zbiorcza wycena towarów jest aplikacją przeznaczoną do szybkiej zmiany cen towarów znajdujących się na pojedynczym dokumencie z Subiekta jak również do ustawienia wybranej ceny jednocześnie dla wielu towarów. Program pozwala na zbiorcze ustawianie narzutu lub marży jednocześnie dla wszystkich poziomów cen. Umożliwia ponadto ustawienie ceny kartotekowej oraz posiada mechanizmy do zaokrąglania dbające, aby cena “dobrze” wyglądała na ofercie lub na metce. Aplikacja jest szczególnie polecana, gdy liczy się szybkie działanie na bardzo wielu towarach.
Żmudną pracę zmiany marż lub narzutów można teraz wykonać w kilkadziesiąt sekund bez potrzeby edytowania poszczególnych kartotek towarów.

Program obsługuje większość dokumentów z Subiekta, m.in. faktury sprzedaży, zakupu, dokumenty magazynowe i inwentaryzacyjne.

Uwaga! Licencja jest przyporządkowana do NIP-u podmiotu w Subiekcie GT. Podczas składania zamówienia proszę podać NIP podmiotu, w którym będzie pracować aplikacja.


Wymagania:

  • Subiekt GT (1.74 lub nowszy) / Navireo (1.53 lub nowsze)
  • Sfera dla Subiekta GT
  • Zaktualizowany system operacyjny Windows 10 / Windows 2016 Server lub wyższy
  • Microsoft .NET Framework: 4.7.2 lub wyższy
  • Microsoft SQL Server 2014 lub nowszy

Zbiorcza wycena towarów.

Wiele korzyści

✔️ 14 dni bezpłatnego okresu testowego
✔️ 3 miesiące wsparcia w cenie
✔️ Bezterminowy dostęp do aktualizacji
✔️ Automatycznie generowana licencja

499,00 / jednorazowo

Wyczyść

Zbiorcza wycena towarów.

Wiele korzyści

✔️ 14 dni bezpłatnego okresu testowego
✔️ 3 miesiące wsparcia w cenie
✔️ Bezterminowy dostęp do aktualizacji
✔️ Automatycznie generowana licencja

z okresem próbnym

Wyczyść

Zbiorcza wycena towarów jest aplikacją przeznaczoną do szybkiej zmiany cen towarów znajdujących się na pojedynczym dokumencie z Subiekta jak również do ustawienia wybranej ceny jednocześnie dla wielu towarów. Program pozwala na zbiorcze ustawianie narzutu lub marży jednocześnie dla wszystkich poziomów cen. Umożliwia ponadto ustawienie ceny kartotekowej oraz posiada mechanizmy do zaokrąglania dbające, aby cena “dobrze” wyglądała na ofercie lub na metce. Aplikacja jest szczególnie polecana, gdy liczy się szybkie działanie na bardzo wielu towarach.
Żmudną pracę zmiany marż lub narzutów można teraz wykonać w kilkadziesiąt sekund bez potrzeby edytowania poszczególnych kartotek towarów.

Program obsługuje większość dokumentów z Subiekta, m.in. faktury sprzedaży, zakupu, dokumenty magazynowe i inwentaryzacyjne.

Uwaga! Licencja jest przyporządkowana do NIP-u podmiotu w Subiekcie GT. Podczas składania zamówienia proszę podać NIP podmiotu, w którym będzie pracować aplikacja.


Wymagania:

  • Subiekt GT (1.74 lub nowszy) / Navireo (1.53 lub nowsze)
  • Sfera dla Subiekta GT
  • Zaktualizowany system operacyjny Windows 10 / Windows 2016 Server lub wyższy
  • Microsoft .NET Framework: 4.7.2 lub wyższy
  • Microsoft SQL Server 2014 lub nowszy