Autoryzowany Partner InsERT

Co zrobić, aby zostać partnerem InsERT?

Autoryzowany Partner InsERT

Rolą Autoryzowanego Partnera InsERT jest opieka nad regionalną siecią Partnerów. API jest odpowiedzialny za nawiązywanie kontaktów i wsparcie firm zainteresowanych współpracą w zakresie dystrybucji programów Insertu.

Jak zostać Partnerem InsERT?

Firmy zainteresowane nawiązaniem współpracy z naszą firmą w zakresie dystrybucji oprogramowania InsERT zobowiązane są do dostarczenia kompletu dokumentów świadczących o prowadzeniu działalności gospodarczej:

 

  • Zaświadczenie o wpisie do EDG lub KRS
  • NIP
  • REGON

Katarzyna Kos

Osoba odpowiedzialna za opiekę nad siecią dystrybucji oprogramowania InsERT