Team Viewer2018-05-11T19:19:55+00:00
team viewer

I. Proszę kliknąć na napis Team Viewer, aby pobrać program Quick Support, który umożliwi zdalne połączenie z komputerem.

II. Proszę uruchomić pobrany plik TeamViewerQS_pl.exe.

III. Aby połączenie zdalne było możliwe, serwisant musi znać Twój ID i Hasło. Program musi pozostać włączony.