Zapisz się do newslettera

Potwierdzenie sald

Możliwość drukowania potwierdzenia z poziomu Subiekta.

Cena: 299,00 PLN netto

367,77 PLN brutto


Aktualna wersja: 2016.4.4.1

Program Potwierdzenie sald do Subiekta GT na pewno zainteresuje wszystkich, których księgowość prowadzona jest poza firmą a chcą drukować potwierdzenia z poziomu Subiekta.

 

 

Potwierdzenie sald dla Subiekta GTOkno główne Okno podglądu wydruku/ wysyłki Ustawienia
 • .NET Framework 3.5 SP1
 • Microsoft SQL Serwer 2008 lub nowszy
 • Abonament na ulepszenia: 99,00 zł netto

Opłacenie abonamentu na ulepszenia przedłuża o 12 miesięcy czas trwania licencji na aktualizację oprogramowania. Upoważnia do pobierania aktualizacji, które ukazały się w czasie ważności abonamentu. Po upływie wyznaczonego czasu będzie możliwe pobranie wersji oprogramowania, która była aktualna w ostatnim dniu obowiązywania licencji.

 • Upgrade z poprzedniej edycji programu (Salda GT, Potwierdzenie sald GT): 119,00 zł netto

 

 • 2016.4.4.1 - dodano obsługę należności nieściągalnych; dodano sortowanie dokumentów wg daty wystawienia; poprawiono ukrywanie zobowiązań oraz nierozliczonych spłat zobowiązań; dodano obsługę polecenia 'Wylicz salda' przyciskiem F5
 • 2016.1.27.1 - wydłużono czas dostępu do serwera
 • 2016.1.13.1 - poprawiono błąd wydruku dot. pomijania znaków przejścia do nowej linii w nagłówku
 • 2015.12.30.1 - poprawiono formatowanie tekstu w tabelach 'wyszczególnienie dokumentów'
 • 2015.2.24.1 - naprawiono błąd w obsłudze walut
 • 2014.12.29.1 - zmodyfikowano mechanizm podsumowania kwoty salda
 • 2014.6.13.1 - poprawiono błąd wydruku przechodzenia części tabeli na następną stronę na odcinku A w przypadku wystąpienia salda po dwóch stronach (Wn i Ma)
 • 2014.1.8.4 - poprawiono błąd formatu strony (Letter -> A4)
 • 2014.1.8.3 - usunięto błąd związany z obsługą walut

Formularz zamówienia

Dane do faktury
*
*
*
*
Program do dalszej odsprzedaży
*
Dane osoby zamawiającej
*
*
*
Uwagi
Zapoznałem się z wersją demonstracyjną zamawianego programu. *

* - pole wymagane.