Zmieniamy model rozliczania aplikacji

Import XLS: Towary jest programem pozwalającym na import danych z arkusza programu Microsoft Excel, OpenOffice Calc lub plików CSV do Subiekta nexo PRO. Arkusz kalkulacyjny to potężne narzędzie. Można w nim wykonać wiele czynności, których nie da się wykonać zbiorczo w Subiekcie. Programy kalkulacyjne umożliwiają otwieranie i zapis w formacie XLS wielu innych typów plików, m.in. plików tekstowych TXT oraz plików baz danych DBF. Dzięki naszemu rozwiązaniu otrzymają Państwo możliwość użycia tego narzędzia do jeszcze lepszego i wygodniejszego zarządzania bazą danych.

W programie Import XLS: Towary w prosty sposób przy pomocy kreatora tworzymy tzw. schematy importu. Po utworzeniu schematu można w krótkim czasie dokonać importu danych bezpośrednio z pliku XLS, XLSX lub CSV bez potrzeby każdorazowej edycji kartoteki.

Program posiada dwie podstawowe funkcjonalności: import nowych asortymentów do Subiekta nexo PRO (towarów, usług) oraz aktualizację już istniejących na podstawie plików XLS, XLSX (Microsoft Excel) i CSV.

Przy pomocy programu możemy realizować m.in. takie scenariusze:

 • po otrzymaniu firmowego cennika w arkuszu XLS import nowych asortymentów do Subiekta nexo PRO lub aktualizacja istniejących (łącznie ze zdjęciami)
 • dokonywanie przecen przygotowanych wcześniej w arkuszach XLS
 • aktualizacja dowolnych pól z kartoteki towarowej, np. zmiana nazw, opisów, grup, przyporządkowanie cech, dodanie zdjęć itp.
 • przeniesienie danych z innego programu magazynowego

Uwaga! Licencja jest przyporządkowana do NIP-u podmiotu w Subiekcie nexo PRO. Podczas składania zamówienia proszę podać NIP podmiotu, z którym będzie pracować aplikacja.


Wymagania:

 • Subiekt nexo PRO wersja 30.0.0 lub nowsza
 • System operacyjny Windows 8 lub wyższy
 • Microsoft .NET Framework: 4.6.1. lub wyższy
 • Microsoft SQL Serwer 2012 lub nowszy

Import XLS: Towary nexo

Wiele korzyści

✔️ 14 dni darmowego okresu próbnego
✔️ Szybkie wsparcie techniczne LEO
✔️ Automatyczne aktualizacje programu
✔️ Wygodne rozliczanie

199,00599,00

Wyczyść

Import XLS: Towary nexo

Wiele korzyści

✔️ 14 dni darmowego okresu próbnego
✔️ Szybkie wsparcie techniczne LEO
✔️ Automatyczne aktualizacje programu
✔️ Wygodne rozliczanie

Sposób rozliczania | Moduł

199,00599,00

Wyczyść

Import XLS: Towary jest programem pozwalającym na import danych z arkusza programu Microsoft Excel, OpenOffice Calc lub plików CSV do Subiekta nexo PRO. Arkusz kalkulacyjny to potężne narzędzie. Można w nim wykonać wiele czynności, których nie da się wykonać zbiorczo w Subiekcie. Programy kalkulacyjne umożliwiają otwieranie i zapis w formacie XLS wielu innych typów plików, m.in. plików tekstowych TXT oraz plików baz danych DBF. Dzięki naszemu rozwiązaniu otrzymają Państwo możliwość użycia tego narzędzia do jeszcze lepszego i wygodniejszego zarządzania bazą danych.

W programie Import XLS: Towary w prosty sposób przy pomocy kreatora tworzymy tzw. schematy importu. Po utworzeniu schematu można w krótkim czasie dokonać importu danych bezpośrednio z pliku XLS, XLSX lub CSV bez potrzeby każdorazowej edycji kartoteki.

Program posiada dwie podstawowe funkcjonalności: import nowych asortymentów do Subiekta nexo PRO (towarów, usług) oraz aktualizację już istniejących na podstawie plików XLS, XLSX (Microsoft Excel) i CSV.

Przy pomocy programu możemy realizować m.in. takie scenariusze:

 • po otrzymaniu firmowego cennika w arkuszu XLS import nowych asortymentów do Subiekta nexo PRO lub aktualizacja istniejących (łącznie ze zdjęciami)
 • dokonywanie przecen przygotowanych wcześniej w arkuszach XLS
 • aktualizacja dowolnych pól z kartoteki towarowej, np. zmiana nazw, opisów, grup, przyporządkowanie cech, dodanie zdjęć itp.
 • przeniesienie danych z innego programu magazynowego

Uwaga! Licencja jest przyporządkowana do NIP-u podmiotu w Subiekcie nexo PRO. Podczas składania zamówienia proszę podać NIP podmiotu, z którym będzie pracować aplikacja.


Wymagania:

 • Subiekt nexo PRO wersja 30.0.0 lub nowsza
 • System operacyjny Windows 8 lub wyższy
 • Microsoft .NET Framework: 4.6.1. lub wyższy
 • Microsoft SQL Serwer 2012 lub nowszy