Program Profile Manager jest przeznaczony do kształtowania podstawowych parametrów mających związek z interfejsem programów linii Insert GT (Subiekt, Gestor, Rewizor, Rachmistrz, Gratyfikant) i obsługującym je personelem. Są to:

 1. Zarządzanie uprawnieniami użytkowników programów linii Insert GT (pracowników Państwa firmy). Dzięki uprawnieniom poszczególni pracownicy mają dostęp wyłącznie do funkcji, które zostały dla nich przewidziane. System uprawnień pozwala więc zarządzającemu firmą na pełną kontrolę nad dostępem personelu do poszczególnych funkcjonalności.
  Programy linii Insert GT pozwalają na przypisywanie uprawnień poszczególnym pracownikom. W poszczególnych programach operacja ta musi być wykonywana indywidualnie dla każdego pracownika. Program Profile Manager znacznie rozszerza możliwości Insert GT pod tym względem. Korzystając z aplikacji, można w prosty sposób zbiorczo przypisywać i zmieniać uprawnienia wielu użytkownikom jednocześnie. Powoduje to, że:

  • zatrudnienie nowego pracownika nie wymaga żmudnego tworzenia listy
  • modyfikacja istniejącego uprawnienia jest przeprowadzana na całej grupy
  • wyszukiwanie poszczególnych uprawnień dzięki filtrom jest ergonomiczne
 2. Profilowanie danych i operacji. W programach linii Insert GT nie można profilować danych z poziomu interfejsu. W programie Profile Manager umożliwiamy kształtowanie dostępu poszczególnym pracownikom do danych:
  • Zestawienia – możliwość udzielenia lub blokowania dostępu do zestawień
  • Słowniki – wybór dostępu do poszczególnych słowników programów linii Insert GT
  • Transformacje – dostęp do podglądu dokumentów (F9)
  • Kasy – wybór dostępu do wybranych kas (np. 2 z 5)
  • Magazyny – wybór dostępu do wybranych magazynów (np. 2 z 5)
  • Drukarki fiskalne oraz terminale płatnicze – praca wielu oddziałów firmy na 1 serwerze poprzez pulpit zdalny
  • Transfer (Kasy i Magazyny) – możliwość określenia docelowych lokalizacji dla operacji kasowych i magazynowych w przypadkach, gdy użytkownik nie ma dostępu ogólnego do danej kasy lub magazynu
  • Możliwość aktywowania i dezaktywowania magazynów w Subiekcie
 3. Dostosowanie pulpitu. Kopiowanie pomiędzy użytkownikami ustawień indywidualnych poszczególnych okien (ekranów), np. czcionki, kolory, listy kolumn itp.

Korzystanie z programu Profile Manager zapewnia, że:

 • każdy pracownik uzyska komfortowe stanowisko pracy dostosowane precyzyjnie do jego zakresu obowiązków
 • nie dojdzie do nieuprawnionego użycia programów Insert GT, co zapewnia bezpieczeństwo Państwa firmie

Uwaga! Licencja jest przyporządkowana do NIP-u podmiotu w Subiekcie GT. Podczas składania zamówienia proszę podać NIP podmiotu, w którym będzie pracować aplikacja.


Wymagania:

 • Subiekt GT (1.49 lub nowszy) / Navireo (1.25 lub nowsze)
 • System operacyjny Windows 8 lub wyższy
 • Microsoft .NET Framework: 4.6.1. lub wyższy
 • Microsoft SQL Serwer 2012 lub nowszy

Profile Manager.

Wiele korzyści

✔️ 14 dni bezpłatnego okresu testowego
✔️ 3 miesiące wsparcia w cenie
✔️ Bezterminowy dostęp do aktualizacji
✔️ Automatycznie generowana licencja

699,00 / jednorazowo

Wyczyść

Profile Manager.

Wiele korzyści

✔️ 14 dni bezpłatnego okresu testowego
✔️ 3 miesiące wsparcia w cenie
✔️ Bezterminowy dostęp do aktualizacji
✔️ Automatycznie generowana licencja

z okresem próbnym

Wyczyść

Program Profile Manager jest przeznaczony do kształtowania podstawowych parametrów mających związek z interfejsem programów linii Insert GT (Subiekt, Gestor, Rewizor, Rachmistrz, Gratyfikant) i obsługującym je personelem. Są to:

 1. Zarządzanie uprawnieniami użytkowników programów linii Insert GT (pracowników Państwa firmy). Dzięki uprawnieniom poszczególni pracownicy mają dostęp wyłącznie do funkcji, które zostały dla nich przewidziane. System uprawnień pozwala więc zarządzającemu firmą na pełną kontrolę nad dostępem personelu do poszczególnych funkcjonalności.
  Programy linii Insert GT pozwalają na przypisywanie uprawnień poszczególnym pracownikom. W poszczególnych programach operacja ta musi być wykonywana indywidualnie dla każdego pracownika. Program Profile Manager znacznie rozszerza możliwości Insert GT pod tym względem. Korzystając z aplikacji, można w prosty sposób zbiorczo przypisywać i zmieniać uprawnienia wielu użytkownikom jednocześnie. Powoduje to, że:

  • zatrudnienie nowego pracownika nie wymaga żmudnego tworzenia listy
  • modyfikacja istniejącego uprawnienia jest przeprowadzana na całej grupy
  • wyszukiwanie poszczególnych uprawnień dzięki filtrom jest ergonomiczne
 2. Profilowanie danych i operacji. W programach linii Insert GT nie można profilować danych z poziomu interfejsu. W programie Profile Manager umożliwiamy kształtowanie dostępu poszczególnym pracownikom do danych:
  • Zestawienia – możliwość udzielenia lub blokowania dostępu do zestawień
  • Słowniki – wybór dostępu do poszczególnych słowników programów linii Insert GT
  • Transformacje – dostęp do podglądu dokumentów (F9)
  • Kasy – wybór dostępu do wybranych kas (np. 2 z 5)
  • Magazyny – wybór dostępu do wybranych magazynów (np. 2 z 5)
  • Drukarki fiskalne oraz terminale płatnicze – praca wielu oddziałów firmy na 1 serwerze poprzez pulpit zdalny
  • Transfer (Kasy i Magazyny) – możliwość określenia docelowych lokalizacji dla operacji kasowych i magazynowych w przypadkach, gdy użytkownik nie ma dostępu ogólnego do danej kasy lub magazynu
  • Możliwość aktywowania i dezaktywowania magazynów w Subiekcie
 3. Dostosowanie pulpitu. Kopiowanie pomiędzy użytkownikami ustawień indywidualnych poszczególnych okien (ekranów), np. czcionki, kolory, listy kolumn itp.

Korzystanie z programu Profile Manager zapewnia, że:

 • każdy pracownik uzyska komfortowe stanowisko pracy dostosowane precyzyjnie do jego zakresu obowiązków
 • nie dojdzie do nieuprawnionego użycia programów Insert GT, co zapewnia bezpieczeństwo Państwa firmie

Uwaga! Licencja jest przyporządkowana do NIP-u podmiotu w Subiekcie GT. Podczas składania zamówienia proszę podać NIP podmiotu, w którym będzie pracować aplikacja.


Wymagania:

 • Subiekt GT (1.49 lub nowszy) / Navireo (1.25 lub nowsze)
 • System operacyjny Windows 8 lub wyższy
 • Microsoft .NET Framework: 4.6.1. lub wyższy
 • Microsoft SQL Serwer 2012 lub nowszy